SHFLETO KATEGORITË E

Komponentët për sistemet e energjisë së ripërtëritshme

Burimet e energjisë së janë të pakufishme, nuk ndotin mjedisin, nuk lëshojnë dyoksid karboni dhe janë kudo. Dielli dhe nxehtësia nga toka ose uji janë të disponueshme në të gjitha vendet; nuk ka rreziqe transportimi dhe janë ato që përfaqësojnë TË ARDHMEN. Megjithatë, në disa raste kontributi i energjive alternative ose të rinovueshme nuk është plotësisht i pavarur dhe domethënës në kërkesën globale për energjinë: kjo mund të jetë për shkak të problemeve teknike dhe atyre që lidhen me kostot, ose cenimeve territoriale. Kjo çon në përdorimin e sistemeve hibride, veçanërisht në godina banimi dhe në lidhje me punime përmirësimi.

Components for renewable energy systems