SHFLETO KATEGORITË E

Njësi mekanike e ndërfaqes së nxehtësisë e montuar në mur

Njësitë e ndërfaqes së nxehtësisë të montuara në mur me rregullim mekanik përdoren për shërbimin e ngrohjes me temperaturë të lartë dhe prodhimin në çast të ujit të nxehtë shtëpiak.