Quaderni Caleffi
EDUKIM

Quaderni Caleffi

Broshura për personat që, për qëllime pune ose studimi, punojnë çdo ditë me sisteme hidraulike dhe ngrohjeje

 

Broshurat Quaderni Caleffi janë tekste të detajuar teknikisht, por në të njëjtën kohë të thjeshtë dhe praktikë për t’u përdorur. Temat e ndryshme pasurohen me shembuj të shumtë që shërbejnë për të verifikuar interpretimin dhe përdorimin e saktë të nocioneve teorike.

 

Pesë broshura Caleffi

 

 • BROSHURA 1 - RRJETET E SHPËRNDARJES
  Shqyrton mënyrat për dimensionimin e rrjeteve për shpërndarjen e sistemeve hidrosanitare dhe atyre të ngrohjes.

   

 • BROSHURA 2 - QARQET DHE TERMINALET E SISTEMIT TË AJRIT TË KONDICIONUAR
  Shqyrton mënyrat e dimensionimit të qarqeve dhe terminaleve të sistemeve të ajrit të kondicionuar.

   

 • BROSHURA 3 - SISTEMET E SHPËRNDARJES
  Diskuton veçoritë dhe efikasitetin e këtyre sistemeve, si dhe propozon metoda llogaritjeje manuale dhe kompjuterike. Programi i përmendur kompjuterik nuk është më i disponueshëm pasi është shumë i vjetër.

   

 • BROSHURA 4 - SISTEMET E PANELEVE RREZATUESEI
  Diskuton veçoritë dhe efikasitetin e këtyre sistemeve, si dhe propozon metoda llogaritjeje kompjuterike. Programi i përmendur kompjuterik nuk është më i disponueshëm pasi është shumë i vjetër.

   

 • BROSHURA 5 - SISTEMET HIDRAULIKE SANITARE
  U referohet projektimit dhe ekzekutimit të sistemeve hidrosanitare. Tabelat dhe formulat shoqërohen me shumë shembuj praktikë.

Shkarkoni broshurat

Lëviz poshtë-lart