Quaderni Caleffi
VZDELANIE

Quaderni Caleffi

Brožúrky pre všetkých, ktorí pracujú alebo študujú, každodenne pracujú s potrubnými a tepelnými systémami

 

Brožúrky Quaderni Caleffi obsahujú texty, ktoré sú technicky vyčerpávajúce, ale zároveň sa ľahko čítajú a prakticky používajú. Rôzne témy sú obohatené o množstvo príkladov, ktoré slúžia na overenie správnej interpretácie a správne použitie teoretických pojmov.

 

Päť brožúrok Caleffi

 

 • BROŽÚRKA 1 – ROZVODNÉ SIETE
  Preskúmajte spôsoby určovania rozmerov sietí na distribúciu hydrosanitárnych a tepelných systémov.

   

 • BROŽÚRKA 2 – OKRUHY A TERMINÁLY KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU
  Nájdete tu premyslené spôsoby stanovenie rozmerov okruhov a terminálov klimatizačného systému.

   

 • BROŽÚRKA 3 – ROZVODNÉ SYSTÉMY
  Sú tu prediskutované funkcie a efektívnosť týchto systémov a navrhnuté manuálne a počítačové spôsoby výpočtu. Spomenutý softvér už nie je dostupný, pretože je zastaraný.

   

 • BROŽÚRKA 4 – SYSTÉMY ŽIARIČOV
  Sú tu prediskutované funkcie a efektívnosť týchto systémov a navrhnuté počítačové spôsoby výpočtu. Spomenutý softvér už nie je dostupný, pretože je zastaraný.

   

 • BROŽÚRKA 5 – SANITÁRNE POTRUBNÉ SYSTÉM
  Odkazuje na navrhovanie a realizáciu hydrosanitárnych systémov. Tabuľky a vzorce sú doplnené o množstvo praktických príkladov.

Stiahnuť

Posúvanie