PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Filtre

Filtrácia je fyzikálno-mechanický proces, pri ktorom sa presúvané médium oddeľuje od pevných častíc rozptýlených v médiu. Častice sú zachytávané poréznym filtračným sitkom, ktorým médium prechádza. Sitko zadrží pri prvom prechode všetky častice väčšie ako je priemer filtračného oka.

Závitové filtre pre systémy teplej vody/vykurovanie pre domácnosť

Prírubové filtre pre systémy teplej vody pre domácnosť