PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Redukčné ventily

Tlakové redukčné ventily sú zariadenia, ktoré pri inštalácii do súkromného inštalatérskeho systému znižujú a stabilizujú vstupný tlak zo sieťového vodovodu. Vstupný tlak je vo všeobecnosti príliš vysoký a premenlivý pre správnu prevádzku domácich systémov.