PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Termostatický regulátor pre okruhy recirkulácie teplej vody pre domácnosť

Termostatický regulátor sa používa na automatické vyrovnávanie recirkulačných okruhov v rámci rozvádzacích systémov teplej úžitkovej vody tak, aby všetky súčasti systému dosahovali požadovanú teplotu.