PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Regulačné zmiešavacie ventily

Zmiešavacie ventily regulujú ústredného kúrenia zmiešaním výstupnej vody z kotla s vratnou vodou zo sústavy tak, aby používateľ získal v mieste použitia prietok s požadovanou teplotou.