PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Filtre

Filtrácia je fyzikálno-mechanický proces, pri ktorom sa presúvaná kvapalina oddeľuje od pevných častíc rozptýlených v tekutine. Častice sú zachytávané poréznym filtračným sitkom, ktorým kvapalina preteká. Sitko zadrží pri prvom prechode všetky častice väčšie ako je priemer filtračného oka.

Závitové filtre pre systémy teplej vody/vykurovanie pre domácnosť