Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission
Spoločnosť

Poslanie

Byť lídrom v 90 krajinách v oblasti globalizácie znamená implementovať homogénne procesy internacionalizácie so zameraním na inovácie a rešpektovanie základného kameňa našej filozofie..

Mise

Úspech našej spoločnosti je založený na celkovej kvalite, ktorá závisí na kvalite každej jednotlivej operácií zahrnutej v celkovom procese produkcie.

Všetky činnosti nášho personálu (od návrhu, cez produkciu až po predajný servis) sú veľmi dôležité.

Sme si vedomí zásadnosti každého detailu, vzhľadom k tomu, že môže mať významný a pozitívny dopad na celý systém. Spoločnosť Caleffi je zaviazaná pracovať spôsobom, ktorý každému členovi personálu dáva pocit priamej účasti a jeho podielu na celkovej finálnej kvalite.

Snažíme sa, je to naša filozofia, propagovať riešenia, ktoré využívajú potenciál ľudských zdrojov a inovácií. To všetko v rámci striktných morálnych zásad, ktoré skrz naše činy svedčia o poctivosti a rešpekte k záväzkom, ktoré sme učinili.

Vízia

Vedúce postavenie
Sme uznávaným lídrom v produkcii vykurovania a súčiastok vzduchovej klimatizácie pre domáce a priemyslové  využitie v Taliansku. Je naším cieľom dosiahnuť túto pozíciu cez celú zem.


Globalizácia
Pôsobíme vo viac ako 90 krajinách, kde operujeme skrz naše miestne pobočky. Pevne veríme v jednotnú a koordinovanú internacionalizáciu.
Naším cieľom do budúcnosti je zaviesť medzi kultúrny marketingový program, založený na zdielaných spoločných hodnotách.


Inovácia
Máme v úmysle zintenzívniť nás program výskumu a vývoja na uspokojenie požiadaviek reálneho trhu, pretože vieme, že narastajúce technické schopnosti a moderná technológia sú v dnešnom svete obchodu kľúčovým faktorom.
 

Filozofia

Ndihmë përdoruesve
Starostlivost o zákaznika

Starostlivosť o zákazníka považujeme za dôležitú a preto ju vykonávame svedomite so zvýšenou pozornosťou na individuálne potreby zákazníka. Aby sme uspokojili špecifické potreby zákazníka ponúkame aj technickú podporu a konzultácie.

Leaf
Rešpektujeme životné prostredie

Jedným z našich cieľov je uistenie čo najšetrnejšieho využitia energie a surovín tak, aby náš zásah do životného prostredia bol čo najmenší.

Archive
Pracovné prostredie

Vytvárame bezpečné a príjemné pracovné prostredie, kde zaisťujeme všeobecnú informovanosť a prevenciu možných pracovných úrazov. Je to aj prostredie nabádajúce k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rozvoju.

Graduate
Profesionálne vzdelávanie

Pretože chceme, aby naši pracovníci boli odborníkmi na svojom mieste, považujeme za zásadné zaistiť im kontinuálne vzdelávanie tak, aby boli schopní držať krok s rýchlym tempom technologického pokroku dnešnej doby.

Collaborators
Vzťahy s obchodnými partnermi

Sme si vedomí dôležitosti toho, aby naše vzťahy s partnermi boli založené na vzájomnej úcte, lojalite a transparentnej spolupráci.

Schemi Caleffi update
Firemná zodpovednosť

Pri svojej práci rešpektujeme zásady čestného prístupu ako v oblasti ekonomiky, tak aj zodpovednosti ku životnému prostrediu a ku sociálnym očakávaniam všetkých súkromných aj verejných skupín zúčastňujúcich sa aktivít našej spoločnosti.

Law
Dodržavanie zákonov a etnických pravidiel

Sme zaviazaní pracovať v súlade so zákonmi a právnymi nariadeniami. Podporujeme eticky korektné jednanie, ktoré nerobí kompromisy medzi morálnou  a profesionálnou spoľahlivosťou našej spoločnosti.

Posúvanie