Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission

Poslanstvo

Biti vodilni v 90 državah pomeni izvajati homogene procese internacionalizacije, se osredotočati na inovacije in spoštovati temelje naše filozofije.

Misija

Uspeh našega podjetja temelji na celoviti kakovosti, ki je odvisna od kakovosti vsakega posameznega postopka, vključenega v celoten proizvodni proces. 

Zato so pomembna vsa dejanja našega osebja (od načrtovanja prek proizvodnje do poprodajnih storitev)

Za nas je pomembna tudi najmanjša podrobnost, saj lahko pomembno in pozitivno vpliva na celoten sistem. Podjetje Caleffi se dobro zaveda teh vprašanj, zato si prizadeva delati tako, da se vsak član osebja počuti neposredno vključenega in kot sestavni del procesa, ki prispeva h končni kakovosti. 

Zato si prizadevamo - in to je naša filozofija - spodbujati izbire, ki dajejo prednost človeškim virom in inovacijam, ki se izvajajo v okviru strogega moralnega kodeksa, ki z našimi dejanji potrjuje našo poštenost in spoštovanje sprejetih zavez.

Vizija

Vodilna vloga 
Smo priznani vodilni proizvajalec komponent za ogrevanje in klimatizacijo za domačo in industrijsko rabo v Italiji in naš cilj je ohraniti ta vodilni položaj po vsej državi.


Globalizacija
Prisotni smo v več kot 90 različnih državah in delujemo prek lokalnih podružnic. Trdno verjamemo v enotno in usklajeno internacionalizacijo.
Naš cilj za prihodnost je izvajanje medkulturnega trženjskega programa, ki temelji na skupnih vrednotah.


Inovacije
Naš program raziskav in razvoja nameravamo okrepiti tako, da bi zadostili dejanskim zahtevam tržišča, saj se zavedamo, da so večje tehnične zmogljivosti in boljša tehnologija ključni dejavniki za poslovanje v sodobnem svetu.
 

Filozofija

Archive
Delovno okolje

Želimo delati v varnem in prijetnem delovnem okolju ter poskrbeti, da se vsi zavedajo tveganj, povezanih z njihovimi dejavnostmi. Okolje, ki ustvarja dodatno spodbudo za osebni in strokovni razvoj.

Graduate
Strokovno usposabljanje

Prizadevamo si zagotavljati neprestano usposabljanje, ki je po našem mnenju ključnega pomena za soočanje z izzivi, ki jih prinaša nenehni tehnološki razvoj.

Collaborators
Odnosi s sodelavci

Menimo, da je legitimno in pomembno, da ti odnosi temeljijo na vzajemni in nujni lojalnosti, preglednosti in sodelovanju.

Schemi Caleffi update
Korporativna odgovornost

Pri svojem delu želimo upoštevati poštena ekonomska, družbena in okoljska pričakovanja vseh zasebnih in javnih strank, vključenih v dejavnosti našega podjetja.

Law
Spoštovanje zakonodaje in etičnega kodeksa

Zavezujemo se, da bomo delali v skladu z zakonodajo in vsemi veljavnimi predpisi ter podpirali etično pravilno ravnanje, ki ne ogroža moralne in strokovne zanesljivosti našega podjetja.

Drsenje