Splošni pogoji

 • Izjava o omejeni odgovornosti
  Kljub našim prizadevanjem o objavljanju točnih podatkov na naši spletni strani, se lahko zgodi, da objavljeni podatki vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tipkarske napake. Ker se vsi podatki na naši spletni strani redno spreminjajo/dopolnjujemo, ne jamčimo zanje, tako implicitno kot eksplicitno. Družba Caleffi S.p.A. ne bo v nobenem primeru odgovorna za neposredno, posredno, moralno, naključno, posebno ali posledično škodo ali za kakršnokoli škodo, kot npr. za izgubo uporabe, podatkov ali dobička, ki izhaja, ali je na nek način povezana z uporabo ali izvedbo spletne strani ali morebitnih storitev, ki se nanjo nanašajo, za zamudo ali nezmožnost uporabe spletne strani ali z njo povezanih storitev, za opravljanje ali neopravljanje storitev ali kakršnihkoli podatkov, programske opreme, storitve in grafike, pridobljene prek omenjene spletne strani.
   
 • Obvestilo o programski opremi, ki je na voljo na tej spletni strani
  Programska oprema, ki je na tej spletni strani na voljo za prenos na vaš računalnik ali za spletno uporabo, je last družbe Caleffi,, razen, če ni drugače navedeno. Vsaka drugačna uporaba, razen osebne uporabe, mora biti predhodno pisno odobrena s strani Caleffi S.p.A. Družba Caleffi S.p.A. zavrača vsakršno odgovornost glede točnosti s programom pridobljenih rezultatov ali z algoritmi, ki jih programi uporabljajo, prav tako zavrača odgovornost, ki izhaja iz nepravilne uporabe programske opreme. 
   
 • Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost
  Te pogoje ureja in razlaga italijanska zakonodaja. Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev ali se nanašajo nanje, je pristojno sodišče v Novari (Italija).