Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Certifikati

Družba Caleffi je zavezana k nenehnemu certificiranju svoje organizacije v skladu z najpomembnejšimi standardi, določenimi v predpisih ISO.

Certificiranje sistemov

Pred kratkim je bil certificiran sistem okoljskega upravljanja proizvodnih obratov podjetja in postopek izvoza blaga.

Trenutno je sistem varnosti in zdravja pri delu certificiran po standardu BS OHSAS 18001:2007, naslednji interni cilj pa je pridobitev najnovejših energetskih in etičnih certifikatov.

Doslej pridobljene certifikate sistema kakovosti potrjujejo certifikat BSI za sistem vodenja kakovosti, certifikat AEOF za olajšani izvoz blaga ter certifikata ICIM in IQNET 14001 za sistem ravnanja z okoljem.

Poglobljene študije

Da bi zagotovili, da je naš sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami, opredeljenimi v referenčnem standardu, se je družba Caleffi zavezala, da bo zagotovila identifikacijo, opredelitev in izpolnjevanje zahtev strank in izdelkov zato, da bi povečala zadovoljstvo strank, razvila sistem stalnih izboljšav, določila uresničljive poslovne cilje, dosegla organizacijske in relacijske pogoje, ki so primerni za spodbujanje opredeljenih ciljev, in da bi družba v celoti razumela pomen vsebine politike kakovosti.

Trenutno veljavni certifikati:

MAJ 2024: Posodobitev certifikata ISO 9001:2015 v sodelovanju z BSI, ki je vključevala vse oddelke družbe Caleffi
JANUAR 2022: posodobitev certifikata ISO 9001:2015 z logotipom Accredia namesto UKAS
APRIL 2021: Caleffi je pridobil posodobljen certifikat ISO 9001:2015 s strani BSI do maja 2024. Certificiranje je bilo razširjeno na izdelke VMC. 
MAJ 2018: Caleffi je pridobil posodobljen certifikat British Standard Institution (BSI) do leta 2021 (certifikat št. FM 21654)
MAJ 2017: obnovitev certifikata UNI EN ISO 9001:2015 (certifikata ICIM in IQNET). V zvezi s certifikatom BSI je podjetje Caleffi izvedlo fazo "prehoda" na nove določbe standarda 9001:2015.
APRIL 2015: podaljšanje certifikata BSI do maja 2018.
MAJ 2011: šesta obnovitev certifikata ICIM in s tem povezanega certifikata IQNet kot dokaz pravilnega vzdrževanja sistema vodenja kakovosti in krepitve podobe podjetja v mednarodnem okolju.
APRIL 2010: Sistem vodenja kakovosti nadgrajen z novim standardom UNI EN ISO 9001:2008.
JULIJ 2009: Caleffi je pridobil posodobljen certifikat British Standard Institution (BSI).
JULIJ 2008: Za naše sisteme za merjenje toplote velja razširitev BSI.
JUNIJ 2008: Caleffi prejme nov in prestižni certifikat ˝Golden Label˝, ki se podeljuje kot priznanje podjetjem za njihove velike uspehe.
MAJ 2008: ICIM in IQNET sta bila podaljšana do leta 2011.

Da bi nadzorovali naše visoke standarde kakovosti, z anketo redno merimo zadovoljstvo naših strank.
Rezultati so uporabni za določitev tako prednosti kot tudi kritičnih točk. Njihova razrešitev postane naš cilj.

Sistem okoljskega ravnanja je sklop procesov, postopkov, instrumentov in modelov, ki jih organizacija izvaja in uradno uporablja za izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje. Organizacije, ki želijo pridobiti certifikat kakovosti, se uradno zavežejo, da bodo omejile tako neposredne učinke na okolje (svojih dejavnosti) kot tudi vse posredne učinke (okoljska vprašanja, na katera lahko v določeni meri vplivajo), zmanjšale emisije, spodbujale predelavo in recikliranje odpadkov, učinkovitejšo rabo virov in najboljše okoljske prakse.  Prednostna naloga organizacij s certifikatom kakovosti je dejansko sprejetje politike za nenehno izboljševanje njihove okoljske uspešnosti.

Podjetje Caleffi se je vedno zavedalo, da človekove in industrijske dejavnosti, vključno z dejavnostmi samega podjetja, vplivajo na okolico, zato se je prostovoljno odločilo za sistem okoljskega upravljanja, ki je bil junija lani certificiran po standardu UNI EN ISO 14001:2004.  Ta sistem določa, kako podjetje spremlja in si prizadeva nenehno izboljševati svojo okoljsko uspešnost, pri čemer je glavni cilj preprečevanje in zmanjševanje vpliva dejavnosti, ki jih izvaja.

Pridobljeni so bili naslednji certifikati:

  • Certifikat ICIM je zanesljivo potrdilo sposobnosti Caleffijevega sistema ravnanja z okoljem, da izpolnjuje posebne zahteve in izpolnjuje vnaprej določene cilje;
  • Certificiranje IQNET, ki ga zahteva "The International Certification Network", dokazuje enakovrednost certifikatov, ki jih izdajo njegovi člani, in zagotavlja, da so certificirani sistemi kakovosti organizacij mednarodno priznani ter s tem spodbuja preglednost v mednarodni trgovini.

29. maj 2012: Caleffi je pridobil certifikat AEOF - enostavnejši carinski postopki/varnejše pošiljke - ki ga pogosto zahtevajo gospodarski subjekti, ki nameravajo izkoristiti tako carinske poenostavitve kot tudi olajšave pri carinskem nadzoru v zvezi z varnostjo.

Velja za pooblaščene gospodarske subjekte, tj. subjekte s stalnim prebivališčem na carinskem območju EU, imetnike potrdila AEO, ki ga izda carinski organ države članice na podlagi zahtev in pogojev, ki jih določi Evropska komisija, vključno z zanesljivostjo in varnostjo teh subjektov v mednarodni dobavni verigi.

Certifikat AEOF je priznan po vsej Evropi (vzajemno pa ga priznavajo skoraj vse države zahodnega sveta); nastal je na podlagi sporazuma med EU in ZDA, ki so ga podpisale tudi številne druge države (vključno z Japonsko, Švico, Norveško, Kanado in Kitajsko).

Biti pooblaščeni operater prinaša številne operativne in komercialne prednosti:

  • manj dokumentarnih, skeniranih in fizičnih kontrol 
  • prednostno obravnavanje pošiljk, ko so izbrane za preverjanje  
  • upravljavec lahko izbere, kje se bodo navedeni pregledi izvajali.
  • poenostavljen postopek za pridobitev trenutno razpoložljivih poenostavitev po meri
  • manj informacij, ki so zahtevane v povzetkih izkazov
  • preventivno obveščanje o pozitivnem izidu carinskega kontrolnega tokokroga v zvezi s skupno deklaracijo
  • vzajemno priznavanje varnostnih programov z državami, ki niso članice EU.

Skratka, zagotavlja boljše odnose s carinskimi organi, manj zamud pri pošiljkah, večjo varnost in boljšo komunikacijo med udeleženci v logistični verigi; z drugimi besedami, pomembne prednosti za izvoz blaga.

Družba Caleffi je zelo zadovoljna z doseženim rezultatom in se po poti, ki je bila opravljena ob stalni pomoči organov in sodelavcev, zahvaljuje družbi ANIMA, storitveni družbi EasyFrontier, in gospodu Familiariju za koordinacijo dela, ki so ga opravili cariniki iz Novare.