Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Sertifikasyonlar

Caleffi ISO standartlarının önerdiği en önemli standartları kapsamayı sürdürmek için sürekli çaba göstermektedir. Ayrıca kalite, çevre, sağlık ve güvenlik konusunda sıkı bir politikası vardır.

Sistem sertifikasyonu

Caleffi şirket yapısının ISO tüzüklerinde belirtilen en önemli standartlarla sürekli olarak sertifikalandırılması ilkesine bağlıdır.

Bu uzun yolda atılan ilk adım, şirketin, Kalite Yönetim Sisteminin yirmi yıl önce sertifikalandırılması ile gerçekleş ve çeşitli ürün sertifikaları alınmıştır. 

Yakın zamanda şirketin üretim alanlarının Çevresel Yönetim Sistemi ve malların ihracat prosedür kalitesi de sertifikalandırılmıştır.

Şu anda, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin de BS OHSAS 18001:2007 ile sertifikalandırılma işlemi devam etmektedir. Bir sonraki hedef ise güncel enerji ve etik sertifikalarının alınmasıdır.

Günümüze kadar alınan kalite sistem sertifikaları: Kalite Yönetim Sistemi için ICIM, BSI ve IQNET; kolaylaştırılmış mal ihracatı için AEOF sertifikası ve çevresel yönetim sistemi için ICIM ve IQNet 14001’dir. 

Geniş kapsamlı çalışmalar

Kalite Yönetim Sistemimizin referans standartlarında belirtilen koşullara uygunluğunu garanti altına almak için Caleffi, müşteri memnuniyetini arttırmak için ürün ve müşteri ihtiyaçlarının doğru tanımlanmasını görev edinir; sürekli ilerleme odaklı bir sistem geliştirir; takip edilebilir iş hedefleri koyar, belirlenen hedeflere uygun ilişkisel ve organizasyonel koşulları yakalar ve Kalite Politikasının içeriği şirketin tümü tarafından içselleştirilmiştir.

Yürürlükteki geçerli sertifikasyonlarımız:

MAYIS 2024: BSI ile tüm Caleffi departmanlarını kapsayan ISO 9001:2015 sertifikasyon güncellemesi gerçekleştirildi.

MAYIS 2018: 2021 yılına kadar güncellenmiş İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) sertifikasının alınması (sertifika no: FM 21654).

MAYIS 2017: UNI EN ISO 9001:2015 (ICIM ve IQNET sertifikasyonlarının) yenilenmesi. BSI sertifikası ile ilgili olarak, Caleffi'nin 9001:2015'in yeni düzenlenmiş normlara 'geçiş' aşamasını tamamlaması.

NİSAN 2015: BSI sertifikasyon süresinin Mayıs 2018’e kadar uzatılması.

MAYIS 2011: Kalite Yönetim Sisteminin eksiksiz devamının ve uluslararası bağlamda şirket imajının güçlendirilmesinin delili olarak ICIM’ın ve ilişkili IQ Net sertifikasyonunun altıncı kez süresinin uzatılması.

NİSAN 2010: Kalite Yönetim Sisteminin yeni UNI EN ISO 9001:2008 Standardına yükseltilmesi.

TEMMUZ 2009: İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) sertifikasyonunun alınması.

TEMMUZ 2008: Isı Ölçme Sistemimizin BSI kapsamında sigortalanması.

HAZİRAN 2008: Şirketin geniş çaplı başarılarını onaylamak için verilen yeni ve prestijli Golden Label Sertifikası ile ödüllendirilmesi.

MAYIS 2008: Yeni bir başarı – ICIM ve IQNET sertifikasyonlarının 2011’e kadar süresinin uzatılması.

Yüksek kalite standartlarımızı denetlemek için bir anket ile periyodik olarak Müşteri Memnuniyetini ölçmekteyiz. Elde ettiğimiz sonuçlar, başarıların yanı sıra kritik noktaların belirlenmesi için de yararlıdır. Hedefimiz ise bunların çözümüdür.

Çevre Yönetim Sistemi bir kuruluşun ilgili mevzuat gerekliliklerine uymak için resmi olarak uyguladığı süreç, prosedür, belge ve model dizisidir. Kalite sertifikasını amaçlayan ve elde eden kuruluşlar, çevre üzerindeki doğrudan etkilerini (faaliyetlerinde) hem de olası dolaylı etkilerini (bir derece etkilerinin olabileceği çevresel sorunlarında) sınırlandıracaklarına; emisyonu azaltacaklarına; atık kazanımını, geri dönüşümü, daha verimli kaynak kullanımı ve en iyi çevresel uygulamaları destekleyeceklerine dair resmi bir söz vermektedirler. Kalite sertifikalı kuruluşların önceliği çevresel performanslarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik politikalar izlemektir.

Caleffi her zaman şirketin kendisinin de içerdiği beşeri ve endüstriyel faaliyetlerin çevresine etkisi olduğunun farkında olmuştur ve bu yüzden geçen Haziran’da UNI EN ISO 14001:2004’e sertifikalaştırılan Çevre Yönetim Sistemi’ni kabul etmeye gönüllü olarak karar vermiştir. Bu sistem şirketin çevresel performansının sürekli olarak geliştirilmesi için nasıl bir yol izleneceğini ve üzerinde çalışılacağını; ana hedefin nasıl yol göstereceğini ve uygulanan faaliyetlerin etkisinin nasıl azaltılacağını belirtmektedir.  

Aşağıdaki belgelendirmeler elde edilmiştir:

  • ICIM sertifikasyonu Caleffi’nin Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirme ve daha önceden tanımlanan hedefleri gerçekleştirme kabiliyetinin güvenilir bir ispatıdır;
  • Uluslararası Belgelendirme Ağı gereği IQNET sertifikasyonu, üyeleri tarafından verilen sertifikaların eşdeğerliğini ispat eder ve şirketlerin sertifikalı yönetim sistemlerinin uluslararası ölçekte tanınmasını temin ederek, uluslararası ticarette olumlu bir şeffaflık sağlamaktadır. 

29 Mayıs 2012: Caleffi, gümrük işlerinin kolaylaşması ve güvenlik sebebiyle gümrük kontrollerinde kolaylık sağlaması açısından genellikle yetkilendirilmiş yükümlülerden talep edilen AEOF sertifikasyonunu elde etmiştir.

AEOF : Yetkilendirilmiş yükümlüleri (aeo), Avrupa Komisyonunca belirlenmiş şartlar ve koşullar dahilinde bir üye devletin gümrük yetkilisi tarafından verilen AEO sertifikası sahiplerini yani AB gümrük bölgesindeki hususları ve bu hususların uluslararası tedarik zincirindeki güvenilirliğini ve güvenliğini kapsamaktadır.

AEOF sertifikasyonu Avrupa çapında kabul edilmektedir (ve batı dünyasındaki tüm ülkelerce karşılıklı olarak tanınmaktadır); çeşitli diğer ülkelerin de (Japonya, İsviçre, Norveç, Kanada ve Çin) imzaladığı AB ve ABD arasında yapılan bir anlaşmadan doğmuştur.  

 Yetkilendirilmiş yükümlü olmak operasyonel ve ticari bir çok fayda sağlamaktadır:

  • daha az belge, daha az araştırma ve kontrol
  • denetimden geçtikten sonra sevkiyatta indirip bindirme önceliği
  • yükümlünin kontrollerin nerede gerçekleşeceğini seçebilmesi
  • mevcut gümrük sadeleşmelerinden faydalanmayı sağlayan kolaylaştırılmış bir prosedür
  • mali durum özeti için daha az bilgi
  • özet beyan ile ilgili gümrük denetim devresinin olumlu çıktısının koruyucu bildirisi
  • AB üyesi olmayan ülkelerce karşılıklı güvenlik programının tanınması 

Kısacası, gümrük yetkilileriyle daha iyi ilişkiler, sevkiyatta daha az gecikme, lojistik zincirindeki taraflar arasında daha fazla güvenlik ve daha iyi irtibat, yani; ürün ihracında kayda değer avantajlar garanti edilmektedir.

Caleffi ailesi varılan sonuçlardan çok memnundur .Yetkililer ve ortakların yardımı ile üstlenilip tamamlanan yolculuk konusunda ANIMA’ya, EasyFrontier hizmet şirketine ve Novara gümrük memurları tarafından yürütülen işi koordine ettiği için Bay Familiari’ye teşekkürlerini iletmektedir.