Pipe Sizer
SOFTWARE

Boru Boyutlandırıcı

Boruları (hava ve su) boyutlandırmanız veya yük kayıplarını hesaplamanız gerekiyorsa, çözüm birkaç tık ötenizde

Caleffi Boru Boyutlandırıcı
Boru Boyutlandırıcı
  • Caleffi Boru Boyutlandırıcı, sıhhi tesisat veya havalandırma sistemleri için sırasıyla su veya hava taşıyan boruların ve kanalların hesaplanmasına ve boyutlandırılmasına olanak tanır. 
  • Uygulamanın veri tabanı, en yaygın malzemelere, alanlara ve boyutlara bölünmüş en yaygın boru türlerini içerir ve kullanılan tüm fiziksel miktarlar için tercih edilen ölçü birimlerini ayarlamak mümkündür. 

Boru Boyutlandırıcı ile Neler Yapılabilir?

 

Her iki sıvı türü için (su - hatta su-glikol karışımları - veya hava), uygulama çeşitli amaçlar için hesaplamalar yapılmasına izin verir:

 

Mevcut veya önceden seçilmiş borularda dağıtılmış yük kayıplarının hesaplanması

Dağıtılmış yük kayıpları, doğrusal boruların kesitlerini ifade eder. Hesaplanacak borunun tipini, boyutunu ve uzunluğunu seçtikten sonra akışkanın sıcaklığı ve anma akışı gibi gerekli veriler belirlenir. Uygulama boru bölümünün toplam yük kaybını, doğrusal yük kaybını ve borunun hızını hesaplar. 


Boru ölçümleri

Boruların boyutlandırılması gerekiyorsa, bu mod, kullanıcı tarafından belirtilen proje parametrelerine göre borunun en uygun boyutlarının hesaplanmasını sağlar. Boyutlandırılacak boru bölümünün tipine ve uzunluğuna, sıvının sıcaklığına ve anma akışına ek olarak, boruyu boyutlandırmak için doğrusal yük kaybı, sıvı hızı veya her ikisi arasında seçim yaparak tipik proje parametrelerini ayarlamak mümkündür. Ayrıca bu parametreler için bir maksimum limit değeri girilebilir. Uygulama daha sonra belirtilen proje koşullarına en yakın boru boyutlarını hesaplayacaktır. Havalandırma tesisleri söz konusu olduğunda, uygulama boruların yuvarlak veya dikdörtgen kesitli olarak boyutlandırılmasına izin verir.


Lokal yük kayıplarının hesaplanması

Lokal yük kayıpları, dirsekler, darboğazlar, branşmanlar ve benzeri özellikler gibi doğrusal olmayan boru bölümlerine atıfta bulunur. Uygulama, özel bir grafik desteği aracılığıyla, bir veya daha fazla lokal yük kaybı türünün seçilmesine ve hem bireysel değerlerin hem de toplamın hesaplanmasına olanak tanır.
 

Pipe Sizer Table & Diagrams
Tablolar ve Diyagramlar

Boru Boyutlandırıcı, basınç düşüşü tablolarının gelişmiş halidir. Tablolarımız bir tasarım yardımcısıdır, ancak aynı zamanda kendi tesis eğitiminiz için yararlı olan 'Caleffi Defter' formatında farklı kullanım durumlarına uygulanan bir referans teori aracıdır.

Boru Boyutlandırıcıyı Deneyin

Referanslar

 

"Hızlı boyutlandırma için çok faydalı buluyorum."


"Doninelli'nin muhteşem Quaderni Caleffi'sinden ("Dağıtım ağları") tablolar, akıcı ve kullanışlı."


"Bu uygulamaya çeşitli tipler için mm cinsinden iç çapları, metre başına ağırlık ve su içeriğini içeren bir bölüm ekleyin ve size 5 yıldız veririm."