Kategorilere göz atın

Çekvalf

Kirlenme önleyici çek-valf, kirli suyun şebeke sistemine geri akışını önleyebilen koruyucu bir tesisat cihazıdır. Bu, dağıtım şebekesinde suyun geriye doğru akmasına neden olan basınç değişikliklerinden kaynaklanabilir. Su dağıtım çözümlerinde ana su sistemi ile kullanıcı sistemi arasına takılan çek-valf, geri akış koşulları oluştuğunda otomatik olarak kapandığından iki sistemde bulunan sular arasındaki teması engeller.