SHFLETO KATEGORITË E

Valvula kontrolli

Valvula e kontrollit kundër ndotjes është një pajisje hidraulike mbrojtëse që parandalon kthimin e fluksit të ujit të ndotur në sistemin e rrjetit. Kjo mund të ndodhë për shkak të ndryshimeve të presionit në rrjetin e shpërndarjes, që shkaktojnë qarkullimin mbrapsht të ujit. Valvula e kontrollit, e cila është instaluar midis sistemit të ujit të rrjetit dhe sistemit të përdoruesit në zgjidhjet e shpërndarjes së ujit, parandalon çdo kontakt midis ujit dhe dy sistemeve, kur mbyllet automatikisht kurdo që ndodh kthimi mbrapsht i fluksit.