SHFLETO KATEGORITË E

Ndarës hidraulikë

Separatori hidraulik është një pajisje që i bën të pavarur qarqet (atë parësor dhe dytësor) e lidhur në të dhe mund të përdoren në sisteme uji të nxehtë ose të ftohtë, duke kombinuar kështu funksionet e de ajrimit dhe ndarjes së papastërtive.