PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Hydraulické separátory

Hydraulický separátor je zariadenie, ktoré mení okruhy (primárne a sekundárne), ktoré sú k nemu pripojené, na nezávislé, a môže sa používať vo vodovodných systémoch teplej alebo chladenej vody aj spolu s odvzdušňovacími funkciami a funkciami separácie nečistôt.