PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Plniace jednotky

Automatická plniaca jednotka je zariadenie pozostávajúce z redukčného ventila s kompenzačným sedlom, vstupného filtra, uzatváracieho kohúta a spätného ventila. Niektoré modely sú v ponuke v zostave so spätnou klapkou. Inštaluje sa na prívodné potrubie vody vo vykurovacích systémoch s uzavretým okruhom a jeho hlavnou funkciou je udržiavať stabilný tlak v systéme na nastavenej hodnote automatickým doplňovaním vody podľa potreby.