PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Bezpečnostné poistné ventily pre domáce vodovodné systémy

Teplotný a tlakový bezpečnostný poistný ventil TP riadi a obmedzuje teplotu a tlak horúcej vody obsiahnutej v zásobníku teplej úžitkovej vody a zabraňuje tomu, aby mohla dosiahnuť teploty nad 100 °C, ktoré by viedli k tvorbe pary.