PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Termostatické zmiešavacie ventily pre solárne tepelné systémy

Termostatický zmiešavací ventil sa používa v solárnych tepelných systémoch na prípravu teplej úžitkovej vody. Jeho funkciou je udržiavať vopred nastavenú teplotu zmiešanej vody privádzanej k výstupu používateľa pri výkyvoch teploty a tlaku teplej a studenej vody na vstupe alebo v odberovom prietoku.