PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Automatické odvzdušňovacie ventily

Automatické odvzdušňovacie ventily plnia funkciu odvádzania vzduchu, ktorý sa tvorí vo vnútri vykurovacích a chladiacich systémových okruhov, a to bez akéhokoľvek manuálneho zásahu.