ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Автоматски отвори за воздух

Автоматските вентили за вентилација ја вршат функцијата на елиминирање на воздухот што се акумулира во циклусите на системот за греење и ладење без никаква рачна интервенција.