ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Уреди за статичко балансирање

Статичните вентили за балансирање се хидраулични уреди кои се користат за прецизно да ја прилагодат брзината на проток на топлинската средина што рачно ги снабдува терминалите на системот.