ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Хидраулични сепаратори-колектори

SEPCOLL, уред кој ги комбинира функциите на хидрауличен сепаратор и дистрибутивен колектор, се користи во системите за греење и ладење за да овозможи различно регулирање на различните простории кога има само еден генератор на топлина или единица за ладење.