ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Термостатски вентили

Термостатските вентили обично се користат за регулирање на топлинската средина на радијаторите во системите за греење. Кога се користат заедно со термостатска контролна табла, термо-електрична контрола или електронска контрола, тие ја одржуваат температурата на околината во просторијата во која се инсталирани константна на поставената вредност.