ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Компоненти за системи со топлинска пумпа

Тампон резервоарот за топлински пумпи има двојна функција: хидраулично одвојување и инерцијално складирање.