ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Вентили за панелни радијатори

Овој тип на вентил е инсталиран на специфичен тип на плочест радијатор кој има и приклучоци на дното и внатрешна цевка која го канализира топлинскиот медиум до вентилот на горниот дел од панелот.