ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Сепаратори за нечистотија за системи за ѕидни котли

Сепараторот за нечистотија под котелот ги одвојува нечистотиите што циркулираат во затворените циклуси на котелски системи поставени на ѕид, кои главно се состојат од честички од песок и 'рѓа. Верзиите опремени со магнет се дизајнирани за одвојување на нечистотии од железото.