ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Единици за полнење

Единицата за автоматско полнење е уред составен од вентил за намалување на притисокот со компензирачко седиште, влезна цедалка, затворач и контролен вентил. Некои модели доаѓаат во комплет со спречувач на повратен проток. Се вградува на доводната цевка во системите за греење со затворен циклус, а неговата главна функција е да го одржува притисокот во системот стабилен на поставената вредност со автоматско дополнување со вода по потреба.