PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Zestawy do napełniania

Automatyczny zawór do napełniania instalacji to urządzenie składające się z regulatora ciśnienia, filtra siatkowego na wlocie do urządzenia, zaworu odcinającego i zaworu zwrotnego. Niektóre modele wyposażone są fabrycznie w izolator przepływów zwrotnych. Instalowany jest na przewodzie doprowadzającym wodę do instalacji grzewczej systemu zamkniętego, a jego głównym zadaniem jest utrzymywanie w instalacji stabilnego ciśnienia, odpowiadającego wartości zadanej, poprzez automatyczne uzupełnianie wody w układzie.