Pipe Sizer
SOFTWARE

Pipe Sizer

Jeśli potrzebujesz wymiarować rury (powietrze i woda) lub obliczyć straty ciśnienia, rozwiązanie jest zaledwie kilka kliknięć od Ciebie.

Caleffi Boru Boyutlandırıcı
Pipe Sizer
  • Caleffi Pipe Sizer umożliwia obliczanie i wymiarowanie rur w systemach hydraulicznych lub powietrznych.
  • Baza danych aplikacji zawiera najczęściej stosowane typy rur podzielone na najpopularniejsze materiały, geometrie i rozmiary. Można również ustawić preferowane jednostki miary dla wszystkich używanych wielkości fizycznych.
     

Co możesz zrobić za pomocą Pipe Sizer?

 

Dla obu rodzajów płynów (woda - mieszaniny wody i glikolu - lub powietrze) aplikacja umożliwia przeprowadzenie obliczeń w różnych celach:
 

Obliczanie strat ciśnienia rozłożonych w istniejących lub wybranych odcinkach rur

Straty ciśnienia odnoszą się do odcinków liniowych rur. Po wybraniu rodzaju, rozmiaru i długości rury do obliczenia oraz określeniu niezbędnych danych, takich jak temperatura płynu i przepływ nominalny, aplikacja oblicza łączne straty ciśnienia w danym odcinku rury, straty ciśnienia liniowe oraz prędkość płynu przy określonych warunkach.


Wymiarowanie rur

Jeśli potrzebne jest wymiarowanie rur, ten tryb umożliwia obliczenie optymalnych wymiarów rury na podstawie parametrów projektowych określonych przez użytkownika. Oprócz rodzaju i długości rury do wymiarowania, temperatury płynu i przepływu nominalnego, można ustawić typowe parametry projektowe, wybierając pomiędzy stratami ciśnienia liniowymi lub prędkością płynu lub oboma jednocześnie, w celu wymiarowania rury. Ponadto, można wprowadzić maksymalne wartości graniczne dla tych parametrów. Aplikacja obliczy wymiary rur, które najbardziej odpowiadają określonym warunkom projektowym. W przypadku instalacji powietrznych, aplikacja umożliwia wymiarowanie przewodów o przekroju okrągłym lub prostokątnym.


Obliczanie lokalnych strat ciśnienia

Lokalne straty ciśnienia odnoszą się do nieliniowych odcinków rur, takich jak łuki, zwężki, rozgałęzienia i podobne elementy. Za pomocą dedykowanego wsparcia graficznego aplikacja umożliwia wybór jednego lub więcej rodzajów lokalnych strat ciśnienia i obliczenie zarówno wartości indywidualnych, jak i całkowitej sumy.
 

Pipe Sizer Table & Diagrams
Tabele i rysunki

Pipe Sizer to ewolucja tabel strat ciśnienia.
Nasze tabele stanowią pomoc projektową oraz są dobrym narzędziem używanym podczas szkoleń.

Wypróbuj aplikację Pipe Sizer

Referencje

 

Uważam, że jest to bardzo przydatne narzędzie do szybkiego wymiarowania, i nie tylko.

"I find it very useful for quick dimensioning, and not only that."


Tabele z renomowanych Quaderni Caleffi autorstwa Doninelliego ('Sieci dystrybucyjne') można łatwo wykorzystać w tej płynnej i przyjaznej dla użytkownika aplikacji.

"The tables from the glorious Quaderni Caleffi by Doninelli ('Distribution networks') are immediately usable in a fluid and convenient app."


Dodaj do tego sekcję z wewnętrznymi średnicami w mm dla różnych typów, wagę i zawartość wody na metr, a ja przyznaję Ci 5 gwiazdek.

"Add to that a section with int-est diameters in mm for the various types, weight and water content per metre and I give you 5 stars."