PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Dynamiczne urządzenia równoważące

Dynamiczne zawory równoważące utrzymują natężenie przepływu czynnika grzewczego na stałym poziomie, nawet gdy warunki różnicy ciśnień w obiegu hydraulicznym, w którym są zainstalowane, ulegają zmianie. Służą do automatycznego równoważenia obiegu hydraulicznego w celu zapewnienia projektowego natężenia przepływu do każdego odbiornika.