PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Grupy pompowe

Grupy pompowe pełnią funkcję zasilania obwodów instalacji grzewczych lub chłodniczych. Urządzenia te mogą być typu bezpośredniego lub mogą być wyposażone w zawór mieszający (termostatyczny lub z siłownikiem), który umożliwia regulację temperatury czynnika dostarczanego do danego obiegu.