PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Termostatyczne zawory mieszające dla instalacji solarnych

Termostatyczny zawór mieszający stosowany jest w systemach solarnych do produkcji ciepłej wody użytkowej. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałej, ustawionej wartości temperatury wody zmieszanej doprowadzanej do punktu czerpalnego, niezależnie od zmieniającej się temperatury i ciśnienia wody ciepłej i zimnej lub natężenie przepływu pobieranej wody.