PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Zawory upustowo-różnicowe

Regulator ciśnienia różnicowego utrzymuje na stałym ustawionym poziomie różnicę ciśnienia pomiędzy dwoma punktami w obwodzie hydraulicznym. Zawór różnicowo-upustowy zamontowany na obejściu zapewnia przepływ przez niego proporcjonalny do liczby zamykanych zaworów, ograniczając maksymalną wartość ciśnienia różnicowego wytwarzanego przez pompę.