PRZEGLĄDAJ W KATEGORII

Elementy do odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii są nieograniczone, nie zanieczyszczają środowiska, nie emitują dwutlenku węgla. Energia cieplna pochodząca ze słońca, gleby czy wody jest dostępna wszędzie na świecie. Jednakże w niektórych przypadkach odnawialne źródła energii nie są w stanie zapewnić całkowicie wkładu w globalne zapotrzebowanie na energię: może to wynikać z kwestii technicznych czy ekonomicznych. Prowadzi to do stosowania systemów hybrydowych, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych nowych i modernizowanych.

Components for renewable energy systems