ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Компоненти за системи за обновлива енергија

ОБНОВЛИВИТЕ извори на енергија се неограничени, не загадуваат, не ослободуваат јаглерод диоксид и ги има насекаде. Сонцето и топлината од земјата или водата се достапни во сите земји; нема ризици при транстпорт и тие ја претставуваат ИДНИНАТА. Меѓутоа, во некои случаи, алтернативните или обновливите енергии не се способни да обезбедат целосно независен и значаен придонес за глобалната побарувачка за енергија: ова може да се должи на технички прашања или прашања поврзани со трошоците, или поради територијална инвазија. Ова води кон употреба на хибридни системи, особено во станбени згради и во врска со реконструкција.

Components for renewable energy systems