ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Вентили за заклучување

Заштитните вентили обично се користат за исклучување и прилагодување на термостатскиот медиум кај радијаторите во системите за греење и ладење.