ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Зонски/вентили за пренасочување

Термостатскиот пренасочувачки вентил се користи во соларни термални системи кои произведуваат топла вода за потребите во домаќинството. Неговата функција е да ја пренасочи водата што доаѓа од соларното складирање на вода до корисниците или кон систем за складирање за интеграција според поставената температура. Оваа конкретна серија на вентили за пренасочување може да работи континуирано со топла вода што се снабдува на високи температури од резервоарот за складирање на вода затоплена со соларна енергија.