PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Zónové/prepínacie ventily

Termostatický usmerňovací ventil sa používa v solárnych tepelných systémoch na prípravu teplej úžitkovej vody. Jeho funkciou je smerovať vodu prichádzajúcu zo solárneho zásobníka vody k používateľom alebo k systému zásobníka za účelom integrácie podľa nastavenej teploty. Tento konkrétny rad usmerňovacích ventilov môže fungovať nepretržite pri horúcej vode privádzanej pri vysokých teplotách zo solárneho zásobníka vody.