Caleffi hero Storia mobile
Caleffi Storia

História

Naše zručnosti zdokonaľujeme od roku 1961

 

Celá história Caleffi v podrobnom exkurze: od roku 1961, k silnému rozvoju v 80. rokoch až po medzinárodnú komerčnú expanziu v 90. rokoch. Prežite znova míľniky ako vytvorenie Výskumného centra CUBOROSSO alebo MAV.

2018 - Caleffi sa stáva inteligentnou továrňou

Caleffi history

V roku 2013 bol vypracovaný a schválený rozsiahly projekt modernizácie prevádzok v jeho kľúčových aspektoch: manažment (plánovanie výroby), výrobné procesy (ich navrhovanie a optimalizácia) a prevádzkové postupy (modernizácia výrobných procesov, s novými strojmi a systémami as paralelou investície do školenia zamestnancov). Pre každú z týchto oblastí boli spustené špecifické projektové plány, do ktorých bolo zapojených viac ako 500 ľudí z Operations, a teraz CALEFFI skutočne razí cestu do veku Industry 4.0.

Systémy sú však ešte kritickejšie: platforma MRPII (Manufacturing Resource Planning) v hodnote 1 milióna eur bola predstavená ako súčasť projektu, ktorý sa začal v roku 2013 a spustil sa v januári 2015. Táto platforma bola integrovaná do MES (Manufacturing Execution Systems) a APS (Advanced Planning and Scheduling), kľúčové aplikácie na dosiahnutie inteligentnej továrne.

Caleffi je teraz pripravený urobiť nové kroky na svojej ceste digitálnej transformácie.

2017

Akvizícia spoločnosti Cristina

Zmluva bola podpísaná 29. júna: Spoločnosť Caleffi získala spoločnosť CRISTINA Rubinetterie.

Došlo tak k obchodnému prepojeniu dvoch podnikateľov, ktorých vzťahy siahajú ďaleko do minulosti a ktorí zdieľajú vzájomný rešpekt, podnikovú etiku, obchodný prístup a tiež predajné teritória. Spoločnosť Caleffi sa rozhodla týmto krokom diverzifikovať a vstúpiť na trh batérií a fitingov tak, aby zabezpečila kontinuitu a budúci rast značiek CRISTINA a SILFRA.

 

Otvorenie druhého sídla v Číne

Druhá pobočka Caleffi v Číne sa otvára v tomto roku v Šanghaji. Ide o mimoriadne dôležitý míľnik vzhľadom na komplexnosť čínskeho trhu: vzdialenosť medzi kultúrami, rozdielne zvyky zákazníka, osobitné vlastnosti HVACR systémov a plánovanie na obrovskom predajnom teritóriu. K prvému kontaktu s čínskym trhom došlo pred dvadsiatimi rokmi, keď bola značka Caleffi prezentovaná na veľtrhu ISH 1996 v Pekingu.

2016

Zbohom a veľká vďaka

Tento rok bol pre nás smutným, pretože nás v apríli opustil Francesco Caleffi. Zanechal nám však úžasnú budúcnosť, na ktorú sa tešíme. [Here our words]

Inaugurácia Caleffi Turecko

Turecká pobočka Caleffi v nádhernom Istanbule sa stala realitou.
Opäť realizujeme model, ktorý sa ukázal ako úspešný: značka Caleffi tak garantuje najvyššiu úroveň technickej podpory pre miestny trh počas celého procesu a vzťahu so zákazníkom od prvého kontaktu až po popredajné poradenstvo.

2015 - Otvárame caleffi Poľsko

2015

Na poľskom trhu sme aktívni prostredníctvom hlavného distribútora už dlho a od roku 2015 je pôsobnosť Caleffi garantovaná aj našou vlastnou pobočkou. V rámci tejto pobočky sa pripravuje prezentačná a technická miestnosť, ktorá bude určená na stretnutia a školenia našich partnerov. Pôjde o verziu EXPERIENCE Showroom z talianskeho sídla Caleffi.

2014

2014

Otvára sa nový priestor pre stretnutia a showroom vnútri CUBOROSSO: Caleffi EXPERIENCE.

250 metrov štvorcových ponúka návštevníkom funkčné panely, rezy našimi výrobkami, videá, interaktívne dotykové obrazovky. Tento showroom je niečo ako parkúr po dôležitých hodnotách značky Caleffi.

2011 - Prvých 50 rokov

V marci 2011, spoločnosť Caleffi oslávila prvých 50 rokov svojej aktivity. Päť úspešných a náročných dekád záväzkov a investícií do výskumu, vývoja a komunikácie.

Tento rok je časom reflexie a zhodnotenia. Firemné princípy vedenia sa nezmenili - uvedomujúc si vlastného potenciálu a vlastných hodnôt, pri zachovaní vernosti našim koreňom a identite. Zdá sa, že Caleffi uspelo v naplňovaní týchto predsavzatí.

Dlhoročný partner firmy Caleffi, All Valve Industries, je od roku 2011, neoddeliteľnou súčasťou skupiny. Je distribútorom produktov vzduchotechniky, ktorý zažíva úspechy na austrálskom trhu. Sústredí sa na efektívny predaj Caleffi produktov avšak zároveň si zachováva svoju správnu nezávislosť v rámci multi-brand obchodného modelu.

2009- Otvárame MAV

2009

Caleffi pokračuje v snahe inovovať, čo zákazníci oceňujú. Blízko existujúcich priestorov  Fontaneto d’Agogna bol otvorený nový Automatický Vertikálny Sklad (MAV). Optimalizácia logistického procesu umožnila vylepšiť služby zákazníckeho servisu.

Vzhľadom k tomu, že sa riadenie objednávok, skladovanie materiálu a manipulácia s ním stala celkom automatická, podarilo sa nám skrátiť výsledný čas spracovania a taktiež minimalizovať pravdepodobnosť operačných chýb.

2008 - CUBOROSSO

2008 - Cuborosso

Každý rok je vo firemnej histórií dôležitý, ale tento má mimoriadny význam. Bolo postavené nové Výskumné Centrum, v ktorom sa stretáva tradícia a inovácia. Firma Caleffi vždy vykonávala produktové testy a vývojový výskum, avšak od roku 2008 sú všetky expertízy, prístroje, nástroje aj hodnotenie výsledku pod jednou strechou.

2007 - Začíname v USA

Otvorenie nového zariadenia v Menomone Valley, Milwaukee bolo sprevádzané náležitou ceremóniou. Priestory s rozlohou 3 200 m2 obsahujú hlavne kancelárie, sklady a montážne zariadenia.

Šetrenie svetelnej energie prebieha vďaka prirodzenému svetlu prenikajúcemu strešnými oknami do vnútra budovy. Solárne hydronické teplo doplňuje prácu vysoko výkonnostného kotla.

2006

V januári prebehlo zlúčenie: Caleffi S.p.A. začlenila Netcam pod vlastné meno z dôvodu posilnenia skupinovej organizácie a administratívneho riadenia. Zjednotením dvoch spoločností vzniklo efektívnejšie nastavenie práce. Továrenská produkcia Netcam, ktorá zostala v prevádzke, vystupuje pod názvom Caleffi 2.

2004

Ku skupine Caleffi sa pripojila spoločnosť RDZ.  Toto prevzatie bolo dôležité vzhľadom na ucelenie služieb, ktoré môže skupina ponúknuť s požadovanou odbornosťou. 

Identita spoločnosti RDZ je spravovaná za účelom garancie kontinuity, rovnako ako jej nezávislosť v strategických a výrobných rozhodnutiach. Taktiež značka RDZ zostala zachovaná ako značka reprezentujúca úspech.

2003 - SAP vstupuje do CALEFFI

Firma Caleffi prevzala malú spoločnosť menom Tecsas, ktorá sa nachádza v severnom Taliansku a špecializuje sa na výrobu oddeľovačov a odvzdušňovacích zariadení. Tím rozšírila rozsah produktov za podpory hlbokých znalostí špecialistov: opäť teda Caleffi spolieha na kompetentnosť.

Pre lepšiu komunikáciu a zlepšenie riadenia našich pobočiek a skladov po celom svete bol spustený medzinárodný SAP projekt, ktorý stále prebieha.

2002 - ISO certifikácia

Caleffi S.p.A. je jedna z prvých spoločností v Taliansku ocenená rozšírenou certifikáciou ISO podľa Novej Medzinárodnej Normy a dosiahla Certifikát Riadenia Kvality ISO 9001:2000.  Vďaka pozitívnemu hodnoteniu uvedenému ICIM S.p.A., člen CISQ patriaceho do IQNet Medzinárodná Certifikácia Siete, sa systém kvalít Caleffi stal konkurencie schopný na medzinárodnom trhu a odpovedajúcim štandardom a viedol ku zlepšeniu zákazníckej spokojnosti a tiež ku konštantnému zlepšovaniu efektivity systému riadenia kvality. Tieto nové certifikáty boli dosiahnuté vďaka spolupráci všetkých firemných oddelení a všetkých dodávateľov. Je to ocenenie, ktoré bude mať bez pochybnosti hodnotný význam v posilnení značky Caleffi na národnom a medzinárodnom trhu.

2000

Caleffi a dve ďalšie spoločnosti v skupine, Pressco a Netcam, spoločne so zahraničnými dcérskymi spoločnosťami skupiny, zamestnávali okolo 600 ľudí a pyšní s konsolidovaným prijímom v hodnote cez 200 biliónov talianskych lír. Nové reklamné podnety zaistili, že sú meno a obchodná značka Caleffi známe po celom svete. Medzi posledné udalosti sa radí otvorenie obchodných pobočiek v Južnej Afrike, Číne a Rusku, troch trhoch s obrovským potenciálom.

1996 - Pozeráme sa vpred

Na zabezpečenie miesta pre budúce rozširovanie výroby získala spoločnosť Caleffi nové plochy v meste Gattico, blízko Maggiate. Továreň mala toho času rozlohu 13,000 m² (dnes to je 17,000 m²), a celkovo zaberala priestor o rozlohe 135,000 m². Tento priestor poskytol dostatok miesta pre rozširovanie o viac ako 40,000 m².

90-te roky

90. roky ukázali ako bol starý systém kontroly kvalitný a účinný: bolo dosiahnuté ICIM a BSI certifikácia a celý systém kontroly kvality bol certifikovaný normami UNI EN ISO 9001. 90. roky taktiež priniesli rapídny rast na talianskom a exportnom trhu. K produkcii náradia, matíc a montážna a testovacia technika boli v roku 1996 bol vytvorený Netcam. Boli otvárané ďalšie dcérske spoločnosti vo Veľkej Británii (1992), Portugalsku (1992), Holandsku (1994), Južnej Afrike (1998) a tiež obchodné pobočky v Slovinsku (1998).

80-te roky

the 80's

Činnosťou kontrolujúcou kvalitu, začatej v roku 1975, priniesli v 80. rokoch ich zásadný rozvoj, predovšetkým skrz prvú certifikáciu produktov a vydania Manuálu Podnikovej Kvality. V 80. rokoch bol tiež podpísaný prvý kontrakt s hlavnými zákazníkmi ako Vaillant, Bosch, Landys & Gyr a neskôr Saunier Duval. Firma Caleffi podnikla ďalšie dva dôležité kroky vpred. Bola prevzatá spoločnosť Pessco, zaoberajúca sa spracovaním mosadze a bola založená prvá dcérska spoločnosť Caleffi Armaturen GmbH blízko Frankfurtu v Nemecku.

1975 - Rast naberá na tempe

1975

Kvôli rozšíreniu priestoru sa sídlo vedenia Caleffi presťahovalo do Fontaneto d'Agogna, kde sa nachádza doteraz. Voľba nového prostredia bola podmienená blízkosti veľkých dopravných ťahov a faktom, že industriálna zóna ponúkala skvelé príležitosti pre firemný rast. Firma Caleffi začínala na 6,600 m², ale rozširovanie továrne sa v roku 1980 a 1990 rozšírila až do rozlohy, v ktorej len hlavná časť budov sama o sebe pokrýva 28,000 m². Pred koncom roka 2001 sa ďalším rozširovaním tento priestor zväčšil na 43,000 m².

1961 - Počiatky

1961

Firma Caleffi bola založená v meste Gozzano, v talianskej provincii Novara. Spoločnosť spočiatku vyrábala mosadzné a oceľové súčiastky a doplnky pre rôznych výrobcov ventilov. Veľmi rýchlo, vďaka silnému predaju, sa cieľový trh zmenil a produkcia nasledovala jeho potreby. Novým odvetvím boli Caleffi koncové produkty na predaj v oblasti kúrenia a vzduchotechniky.