PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Súprava na pripojenie solárneho zásobníka ku kotlu

Zostavy solárneho zásobníka s pripojením ku kotlu automaticky riadia a optimalizujú tepelnú energiu obsiahnutú v solárnom zásobníku vody a zabezpečujú tak distribúciu teplej úžitkovej vody v rámci systému pri riadenej optimálnej teplote.