RĂSFOIȚI CATEGORIILE DE

Kit de racordare a boilerului din instalația solară cu microcentrala

Kiturile de racordare solar-centrală permit să se gestioneze în mod automat și să se exploateze în mod optim energia termică conținută într-un acumulator solar, pentru a distribui apa caldă la o temperatură controlată și optimă în instalația de apă menajeră.