Confidențialitate

INTRODUCERE

În conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare "Regulament"), prezenta informare descrie modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă site-ul www.caleffi.com.
Aceste informații nu se referă la alte site-uri, pagini sau servicii online accesibile prin intermediul unor legături-hipertext care pot fi publicate pe site-uri, dar care fac trimitere la resurse din afara domeniului.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va baza pe principiile legalității, corectitudinii și transparenței, limitării scopului și stocării, minimalizării datelor, acurateței, integrității și responsabilității, pentru a proteja confidențialitatea și drepturile persoanei vizate.

OPERATORUL DE DATE

Operatorul de date este Caleffi S.p.A. cu sediul în Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

SCOPUL, TEMEIUL JURIDIC ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal indicate pe această pagină sunt prelucrate de către proprietar pentru a facilita contactul cu propria sa structură pe baza consimțământului părților interesate care apare în urma navigării voluntare pe site și a interesului legitim al proprietarului însuși de a gestiona site-ul într-un mod eficient și sigur.

Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane interesate identificate, dar care, prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și de mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitățile în cazul unor ipotetice infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei posibilități, datele privind contactele web nu persistă în prezent mai mult decât timpul necesar pentru atingerea scopurilor menționate mai sus.

Date furnizate în mod voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de e-mailuri la adresele indicate pe acest site implică dobândirea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și a oricăror alte date cu caracter personal incluse în mesaj.

Informații specifice vor fi raportate sau afișate pe paginile site-ului configurate pentru anumite servicii, la cerere.
În afară de ceea ce este specificat pentru datele de navigație, utilizatorul este liber să furnizeze datele personale conținute în formularele de pe site sau indicate în alt mod pentru trimiterea de materiale informative sau alte comunicări. În unele module, pot fi evidențiate informațiile a căror furnizare este esențială pentru furnizarea serviciului solicitat și care sunt informațiile a căror completare este opțională. Nefurnizarea informațiilor esențiale va face imposibilă obținerea a ceea ce se solicită.

MODULE COOKIE

Pentru informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site, consultați Politica privind modulele cookie.

DESTINATARII, PARTAJAREA ȘI TRANSFERUL DE DATE CĂTRE TERȚE ȚĂRI

Operațiunile de prelucrare sunt implementate cu forme și metode care să garanteze securitatea logică, fizică și confidențialitatea datelor dvs. personale, de către personalul intern al Caleffi S.p.A. (Operatorul de date), de asemenea prin utilizarea instrumentelor și platformelor IT puse la dispoziție de orice Procesator de date.

DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE

În conformitate cu art. 13, alin. 2, lit. b), c), d) din Regulamentul UE 2016/679, persoanele la care se referă datele cu caracter personal au dreptul, în orice moment, să obțină confirmarea existenței sau nu a acestor date și să cunoască conținutul și originea acestora, să verifice exactitatea lor sau să solicite integrarea sau actualizarea ori rectificarea lor (art. 15, 16).
În conformitate cu art. 17, 18 și 19 din regulamentul menționat mai sus, o persoană are dreptul de a solicita anularea, limitarea prelucrării, precum și de a se opune în orice caz, din motive legitime, prelucrării acestora.
Pentru informații sau pentru a vă exercita drepturile conferite de GDPR, contactați Caleffi Privacy Team la adresa de e-mail: privacy@caleffi.com

DREPTUL LA RECLAMAŢIE

Părțile interesate care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care se referă la ele, efectuată prin intermediul acestui site, încalcă prevederile Regulamentului, au dreptul să depună o plângere la Autoritatea italiană, Garantă, în conformitate cu art. 77 din Regulament sau să ia măsurile judiciare corespunzătoare (art. 79 din Regulament).

INTRODUCERE

În conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), compania noastră se angajează în mod constant să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității, corectitudinii, transparenței, limitării scopului și stocării, minimizării datelor, acurateței, integrității și confidențialității.

OPERATORUL DE DATE

Operatorul de date este Caleffi SpA, cu sediul în Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

SCOPUL, TEMEIUL JURIDIC ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele sunt prelucrate în scopul trimiterii de informații, comunicări și materiale de natură comercială, tehnică sau promoțională referitoare la produsele, aplicațiile și serviciile noastre, inclusiv buletine informative, trimise prin intermediul unor instrumente automatizate (e-mail, SMS etc.) sau de altă natură (corespondență pe suport de hârtie).

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri este consimțământul pentru prelucrare.

Operatorul de date va prelucra date cu caracter personal care pot consta în date de identificare, cum ar fi numele și prenumele, numele societății, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon de acasă și/sau de mobil, un număr de identificare, o categorie profesională sau de afaceri autodeclarată.

PARTAJAREA DATELOR ȘI TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE ȚĂRI

Datele cu caracter personal pot fi partajate în scopurile indicate în secțiunea 3 de mai sus, cu persoanele autorizate de noi să prelucreze datele cu caracter personal pentru activitățile strict legate de trimiterea de informații comerciale, buletine informative etc.

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Compania noastră va continua să prelucreze datele cu caracter personal furnizate până la retragerea consimțământului; vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului urmând instrucțiunile sau scriind la adresa indicată mai jos.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu art. 13(2) lit. b), c), d) din Reg. UE 2016/679, puteți contacta Operatorul de date pentru a vă exercita următoarele drepturi de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • dreptul de acces (art. 15);
 • dreptul la rectificare (articolul 16);
 • dreptul la ștergere (articolul 17);
 • dreptul la restricționare (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opoziție (art. 21);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (articolul 77);
 • dreptul de a retrage consimțământul, în cazurile prevăzute la art. 6(1) lit. a) sau art. 6(1) lit. a) sau art. 77 alin. 9(2) lit. a)

Pentru informații sau pentru a vă exercita drepturile conferite de GDPR, contactați Caleffi Privacy Team la adresa de e-mail: privacy@caleffi.com

INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679
În conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679, vă sunt furnizate următoarele informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. care va avea loc în urma completării acestui formular și a trimiterii cererii.
Operatorul de date este Caleffi SpA, cu sediul în Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO)., care poate fi contactat prin e-mail: info@caleffi.com.
Datele pe care le-ați introdus în formular vor fi utilizate, ca urmare a consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în următoarele scopuri:
- să vă furnizăm informații despre produsele noastre sau să vă răspundem la întrebări
- să vă trimitem broșuri;
- să vă trimitem fișiere tehnice;
- opțional, pentru a vă trimite buletine informative.
Scopurile orientative vor fi urmărite în urma manifestării opționale a consimțământului dumneavoastră, în conformitate cu modalitățile indicate pe pagina de colectare a datelor.
Vă reamintim că datele solicitate sunt obligatorii, deoarece sunt necesare pentru a furniza serviciile solicitate sau pentru a răspunde la solicitările formulate; prin urmare, în lipsa acestora, cererea nu poate fi prelucrată.
Datele pe care le furnizați vor fi aduse la cunoștința operatorilor de date implicați în prestarea serviciilor solicitate sau în gestionarea tehnică a site-ului web (numai în cazurile în care este necesar) și a oricăror alte părți terțe implicate în desfășurarea acelorași activități ca și operatorii de date.
Datele vor fi reținute până la realizarea serviciilor solicitate sau la cererea dvs. de anulare, iar, în cazul în care există nevoi organizatorice sau obligații de reglementare, acestea pot fi stocate în arhive specifice doar atât timp cât este strict necesar pentru scopurile menționate.
Vă reamintim dreptul de a vă exercita dreptul de a solicita operatorului de date să acceseze datele cu caracter personal, să le corecteze sau să le șteargă, să limiteze prelucrarea care vă privește și să vă opuneți unei astfel de prelucrări, pe lângă dreptul la portabilitatea datelor (articolul 15 și următoarele din Regulamentul UE 2016/679); vă puteți exercita aceste drepturi prin contactarea adresei de e-mail privacy@caleffi.com.
Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, contactând Operatorul de date la adresa de e-mail privacy@caleffi.com.
Vă reamintim, de asemenea, posibilitatea de a contacta Autoritatea italiană pentru protecția datelor personale, Garantă, pentru a depune o plângere (www.garanteprivacy.it).
Informații suplimentare despre operatorul de date și modalitățile de procesare în urma navigării pe acest site web sunt disponibile pe pagina Politica de confidențialitate a site-ului web.

Înscrierea la proiectele de formare tehnică online necesită obținerea datelor cu caracter personal solicitate în formularul de înregistrare. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate de către Operatorul de date Caleffi SpA, cu sediul în Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), și anume de către personalul său intern exclusiv pentru organizarea tehnică a formării online și nu sunt comunicate unor terțe părți. Prelucrarea are loc ca urmare a consimțământului părții interesate, care se manifestă prin completarea voluntară a formularului. Datele sunt păstrate pe durata necesităților de gestionare, care includ și conservarea documentației referitoare la activitățile desfășurate. Eventualele propuneri de servicii suplimentare vor fi formulate prin comunicări separate prin e-mail, pe baza consimțământului exprimat de către părțile interesate. Activitatea de formare online se desfășoară cu ajutorul platformei "GotoWebinar" a LogMeIn Inc. care acționează în calitate de operator de date independent. Consultați link-ul "https://www.logmeininc.com/it/legal" pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către LogMeIn.

INTRODUCERE

În conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza principiilor legalității, corectitudinii, transparenței, limitării scopului și stocării, minimalizării datelor, acurateței, integrității și responsabilității, protejând confidențialitatea și drepturile persoanelor vizate.

OPERATORUL

Operatorul de date cu caracter personal este Caleffi S.p.A.

SCOPUL, TEMEIUL JURIDIC ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a fi introduse în arhivele clienților și furnizorilor în vederea gestionării aspectelor precontractuale (oferte și cotații) și contractuale (vânzări/achiziții de produse și servicii), precum și pentru nevoi operaționale și manageriale interne, pentru scopuri contabile, fiscale, de drept civil și alte cerințe similare.

Datele dvs. vor fi procesate de către personal special desemnat, utilizând metode pe suport de hârtie sau în format electronic.

Datele dumneavoastră trebuie să fie furnizate pentru a îndeplini obligațiile care decurg din relațiile contractuale.

În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră, este posibil să nu putem executa integral sau parțial contractul sau să nu ne putem continua relațiile.

PARTAJAREA DATELOR ȘI TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE ȚĂRI

Prelucrătorii de date cărora le pot fi dezvăluite datele dvs. (personale, contabile și fiscale) sunt: angajații care lucrează în departamentele administrative și comerciale ale companiei noastre, subiecții externi care pot efectua servicii fiscale, contabile sau IT în numele companiei noastre, precum și transportatorii, instituţiile de credit pentru gestionarea plăților și încasărilor, alți subiecți care au dreptul de acces la datele dvs. în conformitate cu dispozițiile legale sau reglementările specifice, precum și orice alți subiecți prevăzuți de lege.

Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte terțe părți și nu vor fi prelucrate în afara UE.

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele colectate vor fi stocate în mod corespunzător pentru o perioadă maximă de 10 ani sau un alt termen variabil în funcție de criteriile de echilibrare a intereselor legitime ale societății (legate de verificări fiscale, orice corespondență comercială specială sau litigii specifice, inclusiv litigii, plăți neachitate, aspecte juridice, achiziții periodice, scopuri statistice, productive sau de calitate).

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu art. 13(2) lit. b), c), d) din Reg. UE 2016/679, puteți contacta Operatorul de date pentru a vă exercita următoarele drepturi de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • dreptul de acces (art. 15);
 • dreptul la rectificare (articolul 16);
 • dreptul la ștergere (articolul 17);
 • dreptul la restricționare (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 • dreptul la opoziție (art. 21);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (articolul 77);
 • dreptul de a retrage consimțământul, în cazurile prevăzute la art. 6(1) lit. a) sau art. 6(1) lit. a) sau art. 77 alin. 9(2) lit. a)

Pentru informații sau pentru a vă exercita drepturile conferite de GDPR, contactați Caleffi Privacy Team la adresa de e-mail: privacy@caleffi.com

Utilizarea acestei căsuțe poștale

Orice informație transmisă prin prezenta se referă numai la persoana sau societatea menționată în adresă și este considerată confidențială. Este strict interzisă transmiterea, postarea, expedierea sau orice altă utilizare a acestor informații către orice altă persoană în afara destinatarului. În cazul în care ați primit acest mesaj din greșeală, acesta este destinat exclusiv trimiterii și primirii de mesaje referitoare la probleme de afaceri și orice altă utilizare în scopuri personale este interzisă și neautorizată. Prin urmare, orice e-mail trimis și primit va fi tratat ca un mesaj de afaceri obișnuit și va fi supus regulilor proprii ale companiei și, prin urmare, poate fi citit și de alte persoane decât utilizatorul menționat în adresa căsuței poștale.

Notă de informare pentru prelucrarea datelor clienților și furnizorilor

Compania noastră, procesator de date, vă informează că datele dvs. personale (cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau de smartphone, etc.) vor fi utilizate de către persoanele autorizate din organizația sa numai pentru a desfășura activități comerciale. Prin urmare, compania noastră va utiliza astfel de date numai în aceste scopuri atât timp cât va fi necesar din motive de afaceri sau până la momentul stabilit de legile aplicabile.