PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Rozdeľovače s uzatváracími a regulačnými ventilmi

Rozvádzací rozdeľovač sa používa na riadenie a rozvod tepelného média vo vykurovacích systémoch. Ponúka presné riadenie toku v jednotlivých okruhoch, uzatváranie týchto okruhov, ako aj minimálnu veľkosť.

Príslušenstvo pre rozdeľovače s uzatváracími a regulačnými ventilmi