PREHĽADÁVAŤ KATEGÓRIE

Termostatické zmiešavacie ventily

Termostatický zmiešavací ventil sa používa v systémoch na prípravu teplej úžitkovej vody. Jeho funkciou je udržiavať teplotu zmiešanej vody privádzanej k používateľovi na konštantnej nastavenej hodnote aj napriek odchýlkam podmienok prívodu teplej a studenej vody na vstupe.