PRETRAŽITE KATEGORIJE

Termostatski ventili za miješanje

Termostatski miješajući ventil upotrebljava se u sustavima za pripremu sanitarne tople vode. Njegova je funkcija održavanje temperature miješane vode koja se isporučuje korisniku konstantno na postavljenoj vrijednosti unatoč varijacijama u dovodu tople i hladne vode na ulazu.