Procházejte kategorie

Termostatické směšovací ventily

Termostatický směšovací ventil se používá v systémech, které vytvářejí teplou vodu v domácnosti. Jeho funkcí je udržovat teplotu smíšené vody stabilně přiváděné k uživateli v nastavené hodnotě i navzdory odchylkám podmínek přívodu teplé a chladné vody na vstupu.